REJESTRACJA

 

 1. Rejestracja w Konkursie jest równoznaczna ze zgodą na udział w wydarzeniu oraz akceptacją niniejszego regulaminu.

 

 1. Termin rejestracji w Konkursie upływa z dniem 18 listopada 2022 r. Zgłoszenia dostarczone po ww. terminie i/lub niespełniające wszystkich warunków rejestracji nie będą rozpatrywane.

 

 1. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie konkursu konkursgitarowy.krynica-zdroj.pl. W ślad za wypełnieniem formularza należy nadesłać dowód wpłaty wpisowego na adres: konkurs.gitarowy.krynica@gmail.com

 

OPŁATY

 

 1. Wpisowe wynosi 200 PLN.

 

 1. Uczniowie publicznych szkół i placówek artystycznych są zwolnieni z opłaty. Zwolnienie z opłaty nie dotyczy studentów i uczestników z zagranicy.

 

 1. Wpisowe należy wpłacić na rachunek bankowy Współorganizatora:

Sądeckie Towarzystwo Muzyczne

 1. Makowicka 50

33-300 Nowy Sącz

BNP PARIBAS, nr konta: 71 1750 0012 0000 0000 4120 6268

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko uczestnika, wpisowe – Konkurs Gitarowy

 

 1. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie wpisowe nie będzie zwracane.

 

 1. W ramach opłaty wpisowej Organizatorzy zapewniają:
 • udział w Konkursie,
 • udział w lekcjach mistrzowskich i wykładach,
 • wstęp na wszystkie koncerty festiwalowe.

 

UWAGA!

Uczestnicy organizują pobyt we własnym zakresie.