Warunki uczestnictwa:


1. Do 15.01.2016 r. należy przesłać na adres Biura Festiwalu:
- kartę zgłoszenia uczestnika konkursu lub obserwatora
- kserokopię dowodu wpłaty wpisowego 200 PLN na konto Biura Konkursu.
W przypadku rezygnacji wpisowe nie będzie zwracane.

UWAGA!
Kartę zgłoszenia należy wypełnić komputerowo ewentualnie ręcznie pismem drukowanym.

2. Opłata za pobyt (nocleg i całodzienne wyżywienie - 3 posiłki) w Krynicy wynosi:
- dla uczestników, obserwatorów, osób towarzyszących - 630 PLN

wpłata gotówki na konto:
08 8805 0009 0026 5630 2008 0001
Sądeckie Towarzystwo Muzyczne
ul. Narutowicza 6
33-300 Nowy SączW ramach opłat organizatorzy zapewniają:
- wyżywienie i noclegi,
- udział w lekcjach mistrzowskich,
- bezpłatne karty wstępu na wszystkie koncerty.

3. W przypadku rezygnacji wpisowe nie będzie zwracane.Formularz zgłoszeniowy.