Organizatorzy :Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. F. Chopina w Nowym Sączu
Sądeckie Towarzystwo Muzyczne

Dyrektor - Witold Buszek
Dyrektor artystyczny - Zbigniew Dubiella
Biuro Konkursu - Alicja Baran (tel. 698740401)Adres Biura Konkursu:


Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina
ul. Nawojowska 213
33-300 Nowy Sącz
tel. 48 18 4439333; fax 48 18 4439732
www.psm.nowysacz.pl
e-mail: sekretariat@psmns.mnet.pl