XIX Międzynarodowy Konkurs Gitarowy
im. Czesława Droździewicza
i Międzynarodowy Festiwal Muzyki Gitarowej

Krynica - Zdrój
17 - 24 lutego 2018 r.

PROGRAM KONKURSU
Grupa I (ur. po 31.12.2000r.)Etap I


1. Jeden dowolnie wybrany utwór oryginalnie skomponowany na gitarę w XIX wieku
(dopuszczalna jest dowolna część formy cyklicznej oraz wszystkie kompozycje Francisco Tarregi)

2. Program dowolny.

Uwaga!
Jeśli punkt 1 wypełnia regulaminowy czas trwania I etapu, punkt 2 nie jest obowiązkowy.


Czas trwania etapu: 7 - 10 min.


Etap II


1. Temat z wariacjami oryginalnie skomponowany na gitarę lub co najmniej dwie części z dowolnej formy cyklicznej.
2. Dwa dowolnie wybrane preludia Manuela Ponce.
3. Program dowolny.

Uwaga!
Jeśli punkty 1 i 2 wypełniają regulaminowy czas trwania II etapu, punkt 3 nie jest obowiązkowy.

Program II etapu musi zawierać utwory skomponowane w co najmniej dwóch epokach muzycznych.


Czas trwania etapu: 15 - 20 min.
Grupa II (ur. po 31.12.1991)Etap I


1. Jeden dowolnie wybrany utwór oryginalnie skomponowany na gitarę w XIX wieku (dopuszczalna jest cześć formy cyklicznej)
2. Co najmniej dwa dowolnie wybrane utwory spośród kompozycji Manuela Ponce (dopuszczalne są części formy cyklicznej)
3. Program dowolny

Uwaga!
Jeśli punkty 1 i 2 wypełniają regulaminowy czas trwania I etapu, punkt 3 nie jest wymagany.


Czas trwania etapu: 12 - 15 min.


Etap II


1. Dwa dowolne utwory skomponowane przez kompozytorów latynoamerykańskich.

2. Do wyboru jedna z poniżej podanych form muzycznych:

kompletna forma sonaty lub sonatiny (co najmniej 3-częściowa), lub
kompletną suitę lub partitę (co najmniej 3-częściową), lub
dowolną kompletną co najmniej 3-cześciową formę cykliczną (np. J.S Bach- Preludium Fuga i Allegro BWV 998, czy np. W. Walton-"Five Bagatelles" czy np. J. Rodrigo- "Tres Piezas Espanoles", etc.) lub temat z wariacjami.

3. Program dowolny

Uwaga!
Jeśli punkty 1 i 2 wypełniają regulaminowy czas trwania II etapu,
punkt 3 nie jest obowiązkowy.
Program II etapu musi zawierać utwory skomponowane w co najmniej
dwóch epokach muzycznych.


Czas trwania etapu: 25 - 32 min.

Regulamin XIX Międzynarodowego Konkursu Gitarowego im. Czesława Droździewicza

Formularz zgłoszeniowy

/images/mapa.jpg